Kelp Forest - 4

Kelp Forest - 4

Giant kelp forest and canopy - Macrocystis pyrifera, Isla San Martin, Mexico