Moon Jelly - 6

Moon Jelly - 6

Aurelia labiata - moon jelly (scyphomedusa) (Phylum Cnidaria, Class Scyphozoa, Order Semaeostomeae, Family Ulmaridae) - Carmel Bay, CA