Moon Jelly - 1

Moon Jelly - 1

Aurelia labiata - moon jelly (scyphomedusa) (Phylum Cnidaria, Class Scyphozoa, Order Semaeostomeae, Family Ulmaridae) - Monterey Bay, CA