Moon Jelly - 5

Moon Jelly - 5

Aurelia labiata - moon jellies (scyphomedusa) (Phylum Cnidaria, Class Scyphozoa, Order Semaeostomeae, Family Ulmaridae) - Carmel Bay, CA