Moon Jelly - 2

Moon Jelly - 2

Aurelia labiata - moon jelly (scyphomedusa) (Phylum Cnidaria, Class Scyphozoa, Order Semaeostomeae, Family Ulmaridae) - Carmel Bay, CA