Moon Jelly - 4

Moon Jelly - 4

Aurelia labiata - moon jelly (scyphomedusa) (Phylum Cnidaria, Class Scyphozoa, Order Semaeostomeae, Family Ulmaridae) - Carmel Bay, CA